Quốc lộ 1A, phường Tân Thạnh, TP. Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam
05103.887.444
Tư vấn sản phẩm : 0938.907.589
Tư vấn dịch vụ : 0938 808.477
Thời gian làm việc:
8:00 - 19:00 từ thứ 2 đến thứ 6
8:00 - 17:00 thứ 7, chủ nhật
Phòng kinh doanh
IMAGE
Trần Tuấn Cường
Phó Giám Đốc
IMAGE
Trần Anh Tuấn
Phó phòng kinh doanh
IMAGE
Lê Văn Cường
Trưởng nhóm bán hàng tải nhẹ, tải trung, bus, tải nặng đầu kéo, SMRM
IMAGE
Nguyễn Anh Tuấn
Trưởng nhóm bán hàng tải nhẹ, tải trung, bus, tải nặng đầu kéo, SMRM
IMAGE
Trần Văn Ba
Phụ trách Kinh doanh phụ tùng
Phòng dịch vụ
IMAGE
Nguyễn Minh Phương
Phụ trách dịch vụ phụ tùng